Optymalizacja

Wymyśliłem jak zrobić w moim projekcie kod bardziej czytelny. Do tej pory nowego lokacje tworzyło się w kodzie Pythona i niestety z powodów ograniczenia języka musiało to wyglądać tak:

def cons(game):
    game.current = Place("start", 
    """Punkt początkowy.
Tu zaczynamy""")
    def func(self, game):
        dialog("Jakaś tam popierdółka.")
    game.current.add(Object("Popierdółka", func))
    if not game.getb("niema"):
        def func(self, game):
            dialog("Znika...")
            game.tick("niema")
        game.current.add(Object("Coś", func))
    def func(self, game):
        if not game.getb("ruszone"):
            dialogd("Ruszyłem!")
            game.tick("ruszone")
        else:
            dialogd("Więcej nie grzebię")
    game.current.add(Object("Rucha", func))
game.add(cons)

Plan jest taki, że w pliku (plikach?) zapisuję to w czytelniejszej formie. Prototyp wygląda tak:

#To nie jest plik Pythona!
@start
Punkt początkowy.
Tu zaczynamy.
    >Popierdółka
        dialog("Jakaś tam popierdółka.")
    if not game.getb("niema"):
        >Coś
            dialog("Znika...")
            game.tick("niema")
    >Rucha
        if not game.getb("ruszone"):
            dialogd("Ruszyłem!")
            game.tick("ruszone")
        else:
            dialogd("Więcej nie grzebię")

Przerobię taki szablon na gotowy kod Pythona i wykonam przy pomocy exec. Zrobię też drobną modyfikację w kolorowaniu składni w Geany, bo tych linii zaczynających się > nie widać za dobrze. Ale to kiedy indziej, dzisiaj tylko planuję.